Fotograficzna wystawa plenerowa Bliżej natury, bliżej kultury

Fotograficzna wystawa plenerowa Bliżej natury, bliżej kultury

FOTOGRAFICZNA WYSTAWA PLENEROWA
„BLIŻEJ KULTURY, BLIŻEJ NATURY”


Polsko-czeski projekt „Bliżej natury, bliżej kultury” koncentruje się na promocji kłodzkiego pogranicza jako obszaru o wspólnej polsko-czeskiej ofercie turystycznej w celu wydłużenia pobytów turystycznych na pograniczu oraz zwiększeniu przepływu turystów przez granicę w celu odwiedzeniu atrakcji turystycznych i kulturowych w kraju sąsiednim.


Zasadnicze działania projektowe to przygotowanie wystawy fotografii prezentującej wybrane atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza kłodzkiego, także pod kątem aktywnego spędzania czasu, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, uprawiania sportu, turystyki tematycznej. Wystawa składa się z 40 tablic – 24 partnera polskiego i 16 partnera czeskiego, zawierających zdjęcia z opisem atrakcji lub oferty turystycznej, tablice poza tym zawierają opis regionu, mapę oraz opis projektu. Wystawa jest stworzona w technologii umożliwiającej jej prezentację w plenerze. W ramach projektu wystawa zostanie zaprezentowana w 5 miejscach po stronie polskiej oraz 4 miejscach po stronie czeskiej w przestrzeni publicznej, w miejscach odwiedzanych przez mieszkańców, ale także przez turystów oraz osoby przybywające w celach biznesowych. Wspólna oferta zostanie zaprezentowana w trójjęzycznym folderze promocyjnym, który będzie rozpowszechniany na targach turystycznych oraz w informacjach turystycznych po polskiej i czeskiej stronie.


Wspólna polsko-czeska oferta turystyczna pogranicza kłodzkiego będzie prezentowana na wspólnym polsko-czeskim stoisku na targach turystycznych w Opolu (Międzynarodowe Targi Turystyki „W Stronę Słońca” – maj 2017) i Chorzowie („Atrakcje Regionów” Targi Turystyki Weekendowej – czerwiec 2017). Ponadto po stronie polskiej wystawa będzie prezentowana na wrocławskim rynku, ulicy Piotrkowskiej w Łodzi oraz w Poznaniu. Po stronie czeskiej pierwszym miejscem prezentacji wystawy będzie Nachod, otwarcie wystawy będzie połączone z konferencją prasową, podczas której zaprezentują się gestorzy atrakcji turystycznych z obu stron pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem nowej oferty, następnie wystawa będzie prezentowana w Ardspachu, Ratiborzicach, oraz na jednym z głównych placów w Pradze.

Zdjęcia polskich i czeskich autorów prezentują szerokie spektrum atrakcji przyrodniczych, kulturowych i turystycznych pogranicza kłodzkiego, które mają zainteresować różnymi formami spędzania wolnego czasu - turystyka aktywa, turystyka kulturowa, pobytami uzdrowiskowymi oraz ofertami dla rodzin z dziećmi.


Opracowanie:
Marlena Korczyńska