Muzeum Wsi Kieleckiej

Muzeum Wsi Kieleckiej

Muzeum Wsi Kieleckiej opiekuje się trzema oddziałami oraz dwoma obiektami in situ. W naszej pieczy znajdują się: Park Etnograficzny w Tokarni (położony w zakolu Czarnej Nidy, zajmuje obszar 65 hektarów, na którym w sześciu sektorach rozlokowanych jest ponad 80 zabytkowych obiektów), Dworek Laszczyków w Kielcach, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oraz Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie i wiatrak kamienny w Szwarszowicach.

W Parku Etnograficznym w Tokarni zostały zgromadzone najcenniejsze zabytki architektury drewnianej z terenów Kielecczyzny. To jeden z najpiękniejszych i największych skansenów w Polce. Na 65 hektarach znajduje się ponad 80 zabytkowych obiektów: zagrody, chałupy, młyny wietrzne i wodne, a także przepiękny Dwór z Suchedniowa. Skansen jest idealnym miejscem rodzinnego wypoczynku. Jest tu organizowanych kilkanaście dużych imprez plenerowych w ciągu roku. W każdej z nich bierze udział od 1500 do 6000 osób.
Są to imprezy tematyczne: np. Jarmark Agroturystyczny, Kiermasze Świąteczne, Święto Chleba, Wytopki Ołowiu. Wszystkim tym imprezom towarzyszą pokazy obrzędowe nawiązujące do tematu przewodniego.

To właśnie dzięki pokazom obrzędowym, przedstawieniom parateatralnym, wprowadzeniu formuły zaangażowania widza w przedsięwzięcia Muzeum zdobywa wielu zwolenników oraz realizuje bardzo ważną misję edukacyjną.

Wprowadzono tu również nowe formuły zwiedzania, w założeniu atrakcyjne dla całych rodzin oraz młodego pokolenia. Przykładem takich działań są np. „Rodzinne niedziele w skansenie” podczas których turyści mogą wziąć udział w pracach rzemieślników reprezentujących ginące zawody lub też zaangażować wykonywanie czynności charakterystycznych dla dawnej wsi. W trakcie takich imprez zwiedzający mogą np. uczestniczyć w tworzeniu zabawek z drewna lub sianokosach.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jest wyjątkowym miejscem, którego głównym celem jest zachowanie pamięci o 817 spacyfikowanych w czasie II wojny światowej wsiach polskich. Ze względu na znajdujący się na terenie Mauzoleum zbiorowy grób pomordowanych mieszkańców Michniowa, Muzeum jest jednocześnie miejscem Pamięci Narodowej. Prezentowane są tu wystawy, tworzone przez naszych historyków, nawiązujące do czasów II wojny światowej.
Dworek Laszczyków w Kielcach, Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie oraz Wiatrak Kamienny w Szwarszowicach są mniejszymi oddziałami Muzeum Wsi Kieleckiej, które wspaniale oddają charakter minionych lat.


Atrakcje podczas targów:
Pracownicy Działu Edukacji Etnograficznej zapraszają na warsztaty „Bibułkowe cudeńka, czyli tradycyjne ozdoby wiejskich wnętrz mieszkalnych” oraz „Domeczki z deseczki”. Warsztaty nawiązują do dawnych tradycji znanych z terenów Kielecczyzny. Podczas warsztatów bibułkowe cudeńka będzie można wykonać przepiękne ozdoby, jakie niegdyś gościły w wiejskich chałupach. Były jednym z głównych elementów wystroju. Podczas warsztatów „Domeczki z deseczki” goście odwiedzający stoisku Muzeum, będą mogli sami „zbudować” dawną chałupę ze specjalnie przygotowanych elementów drewnianych. Pozwoli im to poznać dawne słownictwo budowlane oraz zaznajomić się z dawnymi metodami wznoszenia wiejskich chałup.

Podczas targów będą prezentowane także wydawnictwa Muzeum Wsi Kieleckiej.