Gmina Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna położona jest w północno-wschodniej części powiatu nowotarskiego (województwo małopolskie). W jej skład wchodzą trzy wsie: Ochotnica Dolna (siedziba Urzędu Gminy), Ochotnica Górna oraz Tylmanowa.
Przeważająca część obszaru Gminy leży we wschodniej części Gorców. Na terenie Gminy Ochotnica Dolna wyróżnia się dwa grzbiety odchodzące od głównego szczytu Gorców – Turbacza (1310 m.n.p.m). Pierwszym z nich jest leżące bardziej na północ pasmo Gorca, zaś drugim – położone nieco bardziej na południu pasmo Lubania.
Na terenie Gminy panuje klimat górski. Średnie roczne temperatury powietrza kształtują się na poziomie od +4 stopni Celsjusza na szczytach gór do +6 stopni w dolinach. Główną osią życia gospodarczego i komunikacyjnego Gminy są doliny rzek Dunajec i Ochotnica. Ochotnica, płynąc na długości około 24 kilometrów oddziela pasma Gorca i Lubania. Przepływając przez Ochotnicę Górną i Dolną, uchodzi do Dunajca w Tylmanowej.

***
Gminę Ochotnica Dolna zamieszkuje ponad 8,6 tysiąca osób (2020). Ponad połowa obszaru Gminy to teren górzysty, w przeważającej większości – zalesiony. Pozostała część ma charakter podgórski i wraz z terenami leżącymi w dolinach rzek jest użytkowana rolniczo.
Największą miejscowością Gminy jest Ochotnica Dolna. Ochotnica Dolna i Górna traktowane są często jako jedna miejscowość (były nią do 1910 roku). Uchodzą za jedną z najdłuższych wsi w Polsce. Osią obu miejscowości jest droga, wijąca się wzdłuż rzeki Ochotnica, od której odchodzą boczne potoki i przyległe do nich przysiółki. Leżąca we wschodniej części Gminy Tylmanowa rozciągnięta jest na przestrzeni kilku kilometrów w dolinie Dunajca, między pasmem Lubania a Beskidem Sądeckim.

***
Z etnograficznego punktu widzenia zdecydowana większość ludności Gminy reprezentuje grupę górali, przy czym przenikają się na tym terenie wpływy, zwyczaje i folklor górali podhalańskich (Ochotnica Górna i Dolna), górali pienińskich (Tylmanowa) oraz górali białych z regionu Łącka i Kamienicy. Ludowe tradycje kultywują zespoły pieśni i tańca: „Mali Ochotniczanie”, młodzieżowy zespół „Ochotni” i „Tylmanowianie”. Kwitnie także rzemiosło i rękodzielnictwo.
Na terenie Gminy odbywają się ciekawe imprezy kulturalne i folklorystyczne. W Ochotnicy Dolnej są to „Gorczańskie Kośby” (zwyczajowo – w lipcu), zaś w Ochotnicy Górnej – „Piknik Rodzinny Spotkania z Gorcami” (w lipcu) i „Watra Ochotnicka” (w sierpniu). Tylmanowa co roku, w lipcu gości z kolei Festyn Misyjny.
Lista podwystawców:
Fundacja Run Vegan,
Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej,
Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce,
Gmina Ochotnica Dolna

Atrakcje na stoisku:
poczęstunek zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich,
występ regionalnego zespołu muzycznego