Bielsko-Biała

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała – miasto w górach
Urokliwie położone u stóp Beskidów Śląskiego i Małego jest jednym z najciekawszych miejsc na południu Polski, chętnie odwiedzanym przez turystów. Gości przyciąga do Bielska-Białej (zwanego również „Małym Wiedniem”) nie tylko piękno architektury, ale także wspaniałe krajobrazy otaczających go Beskidów.

Bielsko-Biała – the town in the mountains
Charmingly spread at the foot of the Silesian and Little Beskid Mountains, the town is one of the most interesting places in the south of Poland, gladly visited by tourists. Visitors are attracted to Bielsko-Biała, known as “Little Vienna” not only by the beauty of its architecture but also by the enchanting landscape of the surrounding Beskid Mountains.