Miasto Opole

Miasto Opole

Opole - tutaj bije muzyczne serce Polski
Opole to stolica województwa opolskiego. Jednak raz w roku staje się stolicą polskiej piosenki. Na deskach opolskiego amfiteatru pierwsze kroki i wielkie kariery rozpoczynali najbardziej znani polscy muzycy. W nowoczesnym Muzeum Polskiej Piosenki fani muzyki mogą spędzić wiele godzin śledząc teledyski, fragmenty koncertów i wywiadów z ulubionymi artystami.
Opole jest jednym z najstarszych miast w Polsce. W 2017 r. obchodziło jubileusz 800-lecia lokacji. Symbolem przeszłości Opola jest XIV-wieczna Wieża Piastowska, która pełniła funkcję strażnicy rycerskiej. Obecnie w jej wnętrzu można oglądać multimedialną wystawę poświęconą dziejom Opola, a ze szczytu podziwiać panoramę miasta.
Zielonymi płucami miasta są wyspy Bolko i Pasieka położone na rzece Odrze. To miejsce aktywnego wypoczynku i relaksu. Znajduje się tu jedna z największych atrakcji turystycznych Opola - ogród zoologiczny, a w nim około 300 gatunków zwierząt, w tym unikatowe goryle nizinne, uchatki kalifornijskie, gepardy, żyrafy, flamingi oraz lemury. Najnowszą atrakcją są jedne z największych w Europie wybiegi dla lwów i tygrysów!
Współczesne Opole to harmonijne połączenie tradycji z nowoczesnością, nauki z biznesem. To miasto akademickie. Tu powstają innowacyjne projekty, które znajdują zastosowanie w firmach krajowych i zagranicznych.
Opole to również miasto sportu, którego symbolami są prężnie działające kluby: Odra Opole, Gwardia i Orlik, a także nowoczesna Hala Widowiskowo-Sportowa „Stegu Arena”.
Niezależnie od pory roku, Opole zachwyca swoją niepowtarzalną atmosferą, architekturą i gościnnością mieszkańców. Stolica polskiej piosenki zagra w rytmie każdego odwiedzającego.


Opole - here the musical heart of Poland beats


Opole is the capital of the Opolskie Voivodeship. However, once a year it becomes the Capital City of the Polish Song. On the boards of the Opole amphitheater, the best-known Polish musicians started their first steps and great careers. In the modern Museum of Polish Song, music fans can spend many hours tracking music videos, excerpts from concerts and interviews with their favorite artists.
Opole is one of the oldest cities in Poland. In 2017, it celebrated the 800th anniversary of the location. On this occasion, many events were prepared referring to the history and tradition of the city. The symbol of the Opole's past is the 14th-century Piast Tower, which served as a knight's watchtower. Currently, inside it you can watch a multimedia exhibition devoted to the history of Opole, and from the top, admire the panorama of the city.
The green lungs of the city are the Bolko and Pasieka Islands located near to the Odra River. It is a place of active rest and relaxation. There is one of the biggest tourist attractions of Opole - zoological garden, and there are about 300 species of animals, including unique lowland gorillas, California sea lions, cheetahs, giraffes, flamingos and lemurs.
Contemporary Opole is a harmonious combination of tradition and modernity, science and business. It's an academic city. Here, innovative projects are created which are used in domestic and foreign companies. Opole is also a city of sport, whose symbols are dynamically operating clubs: Odra Opole, Gwardia and Orlik as well as a modern Sports and Entertainment Arena.
Regardless of the season Opole impresses with its unique atmosphere, architecture and hospitality of its residents. The Capital City of the Polish Song will play in the rhythm of every visitor.