Kłodzko

Kłodzko

Festiwal Wrażeń - Głównym celem czesko – polskiego projektu Festiwal wrażeń jest zaproponowanie gościom w okresie letniego sezonu turystycznego, jak największej ilości różnorodnych wrażeń związanych z kulturowym przesłaniem regionu. Tematami przedmiotowych imprez zapewniających wrażenia będą osobowości, historia wojskowości oraz tradycja.

Festiwal wrażeń realizowany będzie przez okres trzech lat na stronie czeskiej i polskiej. Każdego roku imprezy koncentrowały się będą na jednym z podanych powyżej motywów. Ogółem będziecie mieli możliwość odwiedzić 27 miejsc.

W roku bieżącym /2018/ zaprezentuje się dziesięć miejsc. Każda z włączonych do projektu atrakcji turystycznych, przygotuje na okres sezonu program wrażeń, który będzie regularnie powtarzany przez jeden dzień w tygodniu przez okres wakacji letnich /lipiec-sierpień/. Program ukierunkowany będzie na temat osobowości, które żyły bądź tworzyły na obszarze pogranicza.

Zapraszamy Was do przeżycia razem z nami pełnych wrażeń wakacji, które zaprezentują Wam historyczne osobowości regionu.

więcej na stronie internetowej Projektu - www.festiwalwrazen.pl