Ziemia Kłodzka

Ziemia Kłodzka

Ziemia kłodzka leży w południowo-zachodniej części Polski, w otoczeniu pasm górskich zaliczanych do środkowych i wschodnich Sudetów. Od zachodu rozciągają się Góry Suche, Góry Stołowe, Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie; od wschodu Góry Złote, Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika; od północy zaś Góry Bardzkie i Góry Sowie. Ze stolicy powiatu – Kłodzka - bliżej jest do Pragi, Wiednia, Berlina, Bratysławy niż do Warszawy.


Przez wieki mieszały się tu wpływy kultury i tradycji austryjackiej, czeskiej, niemieckiej i polskiej. Dzięki temu powstało bogate dziedzictwo kulturowe, którego korzenie sięgają wczesnego średniowiecza.


To obszar górski o wybitnych walorach rekreacyjnych, wypoczynkowych i uzdrowiskowych, sprzyjających rozwojowi turystyki pieszej, rowerowej, zmotoryzowanej, narciarstwa, wędkarstwa oraz łowiectwa. Wśród malowniczych okolic znaleźć można imponujące punkty widokowe, charakterystyczne formy skalne, piękne parki, złożone fortyfikacje, podziemne labirynty, zabytkowe budowle, a także słynne uzdrowiska. Zwiedzaniu najbardziej interesujących zakątków sprzyjają dogodne połączenia komunikacyjne oraz liczne przejścia graniczne umożliwiających swobodny przepływ polskich i czeskich turystów pomiędzy naszymi regionami przygranicznymi. Różnorodność atrakcji turystycznych w połączeniu ze świeżym górskim powietrzem czyni z ziemi kłodzkiej doskonałe miejsce wyjazdów weekendowych, kolonii, konferencji, szkoleń jak i dłuższego wypoczynku.


Powiat Kłodzki który obszarowo niemal pokrywa się z ziemią kłodzką jest największym spośród 26 powiatów województwa dolnośląskiego o powierzchni 1642 km2 i zamieszkany jest przez ponad 165 tys. ludzi. Powiat, najbardziej wysunięty na południe, którego część środkową zajmuje Kotlina Kłodzka, otoczony jest górami: Bystrzyckimi, Orlickimi, stołowymi, sowimi, Bardzkimi, Bialskimi, Złotymi i Masywem Śnieżnika. Po jego zachodniej, południowej i wschodniej granicy, wierzchołkami gór na odcinku 190 km, przebiega granica z Republiką Czeską.


W skład powiatu wchodzi 14 gmin: Bystrzyca Kłodzka, Duszniki Zdrój, Kłodzko (miasto i gmina), Kudowa-Zdrój, Lądek- Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda (miasto i gmina), Polanica Zdrój, Radków , Stronie Śląskie oraz Szczytna.


Powiat ma charakter przemysłowo-rolniczy, lecz jego przyszłością jest turystyka i związane z nią usługi. Sprzyja jej malowniczość górskiego krajobrazu, sieć dróg (w tym trasa Wrocław-Praga oraz Wrocław- Brno), rozwinięta baza turystyczna, a nade wszystko źródła wód mineralnych w uzdrowiskach z leczniczym mikroklimatem.


Powiat Kłodzki jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Dolnego Śląska. Ziemia Kłodzka to jeden z unikatowych obszarów o niezwykle wysokim nasyceniu atrakcjami turystycznymi, których liczba przekracza setkę. Wśród najbardziej popularnych wymienić można:

  • Sanktuaria w Wambierzycach, w Wielisławiu, na Górze Iglicznej oraz na Górze Wszystkich Świętych, Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
  • Muzeum Górnictwa z podziemną trasą w Nowej Rudzie
  • Drewnianą, typowo górską zabudowę Międzygórza z rezerwatem „Wodospad Wilczki”
  • Najpiękniejszą Jaskinia polskich Sudetów – „Jaskinia Niedźwiedzia”
  • Park Narodowy Gór Stołowych.
  • Kłodzko-stolicę Turystycznego Hrabstwa Kłodzkiego
  • Uzdrowiska Kłodzkie ( Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój) oraz Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A.
  • Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,
  • Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Złota”.

Wybierając się na Ziemię Kłodzką korzystać można z bazy noclegowej o zróżnicowanym standardzie gotowej na przyjęcie turystów i kuracjuszy o każdej porze roku