LGD Kraina Dinozaurów

LGD Kraina Dinozaurów

Na stoisku LGD "Kraina Dinozaurów" będą dostępne kolorowanki dla dzieci. Zarówno dzieci jak i dorośli będą mogli spróbować swoich sił w rozwiązywaniu krzyżówek dotyczących informacji z terenu LGD "Krainy Dinozaurów". Dodatkową atrakcją będzie zabawa w ramach gry ekologicznej - Koło Fortuny.

LGD Kraina Dinozaurów to stowarzyszenie, które wyłoniło się w 2008 roku z Fundacji o tej samej nazwie, w celu realizacji zadań w ramach programu LEADER. Teren Krainy Dinozaurów położony jest w województwie opolskim na Równinie Opolskiej wchodzącej w skład Niziny Śląskiej i w całości położony jest w zlewni rzeki Małej Panwi i jej dopływów. W skład LGD „Krainy Dinozaurów” wchodzi siedem gmin członkowskich: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie oraz Zębowice. Zgodnie z zawartą Lokalnej Strategii Działania wizją chcemy aby teren LGD był dobrym miejscem do życia i rozwijania gospodarki. Jego wioski zachowały swój unikalny charakter i estetykę, rozwijały atrakcje i produkty lokalne. Pragniemy, aby mieszkańcy zachowali kultywowane tu od lat tradycje i dziedzictwo. Patrząc na otwartość, gościnność i przedsiębiorczość lokalnej ludności chcemy, aby nasz obszar rozwijał się wykorzystując specyficzne zasoby, takie jak odkrycia paleontologiczne, ścieżki rowerowe, szlaki: kajakowy i hutniczy, atrakcje przyrodnicze i kulturowe, lokalną kuchnię i produkty. Priorytetem LGD jest bowiem wykorzystanie posiadanych walorów turystyczno – rekreacyjnych obszarów, a w szczególności odkrycia paleontologicznego na skalę światową – do stworzenia możliwości rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji lokalnej społeczności wiejskiej i pobudzenia inicjatyw społeczno – gospodarczych.

Atrakcje Krainy Dinozaurów:
Wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie, JuraPark i Park Ewolucji Człowieka
Jeziora Turawskie
Spływy kajakowe doliną Małej Panwi
Trasy rowerowe
Agroturystyka w Krainie Dinozaurów
Bogactwo fauny i flory terenu LGD
Miejsca i obiekty historyczne
Lokalne zwyczaje
Potrawy regionalne
Produkty lokalne
Imprezy cykliczne