LGD Korona Sądecka

LGD Korona Sądecka

Na stoisku LGD "Korona Sądecka" będzie możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną naszego obszaru tj. gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów, leżących w powiecie nowosądeckiem, w województwie małopolskim. Przyciągnie Państwa do nas zapach lokalnych przysmaków przygotwanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Ponadto będziecie mieli Państwo możliwość obejrzenia oraz zakupu zaprezentowanych przez Panią Reginę Ogorzałek ręcznie robionych akcesoriów dla dzieci (zabawki, opaski, stroje itd.). Nie zabraknie również folderów i ulotek informacyjnych z najciekawszymi atrakcjami turystycznymi naszego obszaru. Już dzisiaj seredecznie zapraszamy do naszego stoiska.


LGD "Korona Sądecka" powstała w 2007 roku z inicjatywy władz samorządowych oraz grupy lokalnych aktywistów. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, obejmujących obszar czterech jednostek samorządowych: gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów. Swoistym drogowskazem dla podejmowanych przez LGD działań jest Lokalna Strategia Rozwoju, która zawiera charakterystykę obszaru oraz opisuje plan działania i budżet LSR. W Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 wspieramy następujące działania:
1) Rozwój i promowanie przedsiebiorczości (np. rozwój dla istniejących oraz wsparcie dla nowych działalności gospodarczych wykorzystujących lokalne zasoby)
2) Rozwój turystyki, kultury i rekreacji na obszarze LGD (np. rozbudowa oferty turystyki aktywnej i rekreacji)
3) Rozwój wysokiej jakości przestrzeni do życia (np. kreowanie oferty czasu wolnego – rozwijanie pasji, kompetencji, zainteresowań.
Położenie naszego obszaru: pogranicze Beskidów, na obszarze Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego-zachodni masyw Beskidu Niskiego, z zachodu ograniczony górskimi wzniesieniami Beskidu Wyspowego niewątpliwie sprzyja rozwojowi turystyki. Obszar naszego Stowarzyszenia charakteryzuje się: wysoką różnorodnością i bogactwem form ochrony przyrody, dużą lesistością terenu, górskim - atrakcyjne widokowo - ukształtowaniem terenu. Wyznaczone są szlaki turystyczne (zarówno piesze jak i rowerowe), istnieje wiele zabytków kultury materialnej oraz przejawów kultury niematerialnej. Przez obszar LGD Korona Sądecka przebiega fragment Szlaku Architektury Drewnianej, w skład którego wchodzi między innymi skansen pszczelarski "Bartnik" w Stróżach, w którym można oglądać zbiór zabytkowych uli. Ponadto to co wzmacnia atrakcyjność turystyczną tego terenu to korzystne położenie w stosunku do ważnych miast regionu (bliskość Nowego Sącza czy Krakowa), a także miejsc szczególnie odwiedzanych przez turystów (np. Krynica, Piwniczna Zdrój).
Obszar LGD jest ciekawym miejscem godnym odwiedzin do czego Państwa serdecznie zachęcamy.