Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan

Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan

Reprezentanci Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na Atrakcjach Reginów – Targach Turystyki Weekendowej

Drewniane Świątynie na liście
Cerkiwie; Kwiatoń, Owczary, Brunary
Kościoły; Sękowa, Binarowa
Magdalena Skansen Przemysłu Naftowego
Bitwa Gorlicka
 Sękowa - „Magurska Kraina Orlika”
Krywulkarka
 Uście Gorlickie – „Kraina Czarnego Bociana
 Biecz – miasto królów, kata i piernika
 Uzdrowisko Wysowa Zdój
Sanatorium
Woda mineralna „Wysowianka”
 Skansen Archeologiczy „Troja Karpacka”
 Zagroda Mazirska w Łosiu
 Bobowskie Centrum Kultury
Koronczarka Bobowa
 Piekarnia Iwona – Piekarnie Polskie
Chleb Łemkowski
 Restauracja „Leśny Dworek”
Praliny