Miasto Opole

Miasto Opole

OPOLE - stolica województwa, siedziba władz powiatu grodzkiego i ziemskiego, centrum administracyjno-gospodarcze oraz centrum kultury i nauki. Przez miasto przebiegają ważne trasy komunikacyjne na osi Wrocław - Kraków/Częstochowa i Łódź - Ostrawa, w pobliżu znajduje się autostrada A4. Opole należy do najstarszych miast polskich. Pierwsza wzmianka o Opolu pochodzi z IX w., jako głównego ośrodka plemienia Opolan. W X w. na Ostrówku istniał już gród. W latach 1211-1532 Opole było stolicą księstwa rządzonego przez opolską linię Piastów, którzy od 1327 roku stali się lennikami Czech. Prawa miejskie uzyskało Opole w 1217 r. Po śmierci ostatniego księcia Jana Dobrego w 1532 r. księstwo pozostało w rękach Habsburgów, czeskich władców. Na skutek najazdu na Śląsk króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego  od 1742 r. księstwo włączone zostało do Prus a od 1871 stało się częścią Cesarstwa Niemieckiego. W 1816 r. miasto zostało stolicą rejencji opolskiej. Opole to także stolica Górnego Śląska. W 1843 r. do Opola doprowadzono pierwszą linię kolejową z Wrocławia. Działania wojenne w 1945 r. zniszczyły 60% zabudowy miasta. Od 1950 r. Opole zostało stolicą województwa opolskiego i utrzymało ten status do dziś. W 2017 r. do miasta włączono kilkanaście okolicznych sołectw, dzięki czemu liczba mieszkańców wynosi obecnie około 128 tys.

Opole położone jest nad Odrą. Rzeka u granic miasta rozwidla się tworząc dwie piękne wyspy: Bolko i Pasiekę. Wyspa Pasieka była miejscem, na którym osiedliło się plemię Opolan w VIII w. W miejscu ich grodu zbudowany został zamek książęcy, po którym pozostała jedynie Wieża Piastowska z ok. 1300 r. Wieża stanowi przykład pierwszej budowli architektury obronnej postawionej na Śląsku z cegły. U stóp wieży usytuowany jest amfiteatr, w którym od 1963 r. odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Nad Młynówką, jednym z ramion Odry, stoją domy i kamienice, które od malowniczego położenia nazywane są Opolską Wenecją. Nad brzegiem Młynówki stoi kompleks szpitalny św. Aleksego z kaplicą wzniesiony w 1421 r. W centrum rynku stoi ratusz, który wzorowany został na ratuszu florenckim, ostatnia przebudowa ratusza zakończona została w  1934 r. Rynek otaczają barokowe i klasycystyczne kamienice zrekonstruowane po 1945 r. Nieopodal rynku stoi gotycka katedra pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 73-metrowymi neogotyckimi wieżami. Wewnątrz można zobaczyć m.in. renesansową płytę nagrobną ostatniego opolskiego Piasta księcia Jana Dobrego. Po przeciwległej stronie rynku znajduje się kościół pw. Trójcy Świętej z klasztorem franciszkanów z XIV/XV w. z kaplicą św. Anny gdzie znajduje się mauzoleum opolskich Piastów.

Po Zamku Górnym, wzniesionym w XIV w. pozostała jedynie wieża, która jest obecnie częścią budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul .E. Osmańczyka. Znajdujący się w pobliżu gotycko-barokowy kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha służył przez 500 lat dominikanom i zwany jest kościołem „Na Górce”. Dawny klasztor dominikanów jest obecnie siedzibą uniwersytetu. Wokół gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego stworzono lapidarium rzeźb pochodzących z okolicznych miejscowości. Znajdują się tam również współczesne rzeźby przedstawiające m.in. Jerzego Grotowskiego, Agnieszkę Osiecką, Marka Grechutę i Czesława Niemena. Na placu św. Sebastiana usytuowany jest jedyny w Opolu kościół wotywny p.w. św. Sebastiana, zbudowany w latach 1680-96 na miejscu dawnej karczmy-ogniska zarazy.

Jedną z największych atrakcji Opola jest Ogród Zoologiczny na wyspie Bolko, istniejący od lat 30. XX w. Zobaczyć można tu 130 gatunków zwierząt, w tym jedyne w Polsce uchatki kalifornijskie. Warto również zwiedzić najstarsze muzeum w Opolu - Muzeum Śląska Opolskiego, mające siedzibę w barokowym kolegium jezuitów z XVII w., z bogatymi zbiorami z zakresu archeologii, historii, sztuki, etnografii i przyrody regionu. W Muzeum Diecezjalnym można natomiast podziwiać cenne dzieła sztuki sakralnej.

W dzielnicy Nowa Wieś Królewska wznosi się okazały neogotycki kościół MB Nieustającej Pomocy z 1902 r. Natomiast w Groszowicach warto odwiedzić neoromański kościół św. Katarzyny z lat 1880-83. W dzielnicy Opola – Bierkowicach usytuowane jest Muzeum Wsi Opolskiej – park etnograficzny, prezentujący ok. 46 obiektów budownictwa wiejskiego z całej Opolszczyzny, w tym drewniany kościół, dwa wiatraki i młyn wodny. Na uwagę zasługuje również Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 a., które zaprasza na wystawy stałe i czasowe oraz wiele imprez edukacyjnych i kulturalnych. W mieście działają również: Galeria Sztuki Współczesnej, Filharmonia Opolska im. J. Elsnera, kilka teatrów i kin. Opole to miasto z wyjątkowo bogatą i zróżnicowaną ofertą kulturalną. W mieście organizowane są festiwale, przeglądy, koncerty, wystawy itp. Do wiodących uczelni wyższych należą Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska.