Związek Gmin Dolna Mała Panew

 

Związek Gmin Dolna Mała Panew powstał w 1995 roku.
Aktualnie do Związku należy sześć gmin:
Chrząstowice, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa i Zębowice.
Związek realizuje zadania związane z ochroną środowiska i promocją gmin.
Gminy położone są w dolnym dorzeczu rzeki Mała Panew.
Do podstawowych walorów naturalnych tego terenu należą: klimat, gleby, surowce mineralne oraz warunki hydrogeologiczne. Klimat Śląska Opolskiego należy do najcieplejszych w Polsce. Lasy są najcenniejszym dobrem naturalnym gmin Związku. Teren w ponad połowie porośnięty jest lasami sosnowymi i lasami mieszanymi. Wśród drzew liściastych znaczny procent stanowią graby, dęby, jesiony i buki. Lasy w większości zaliczane są do obszaru krajobrazu chronionego „Lasów Stobrawsko-Turawskich”. W tym pięknym kompleksie rosną pomnikowe okazy przyrody; dęby szypułkowe i bezszypułkowe. Występują rośliny objęte ochroną; naparstnica zwyczajna, kwitnące okazy bluszczu pospolitego oraz rzadko występujący w naszym kraju, silnie pachnący goździk siny. Lasy obfitują w jagody i różne gatunki grzybów z borowikiem włącznie. Świat zwierząt jest również różnorodny, a myśliwi napotkać mogą liczne stada leśnych zwierząt łownych. Teren ma zróżnicowaną rzeźbę, krajobraz jest równiny i pagórkowaty z przewagą równin. Pięknym urozmaiceniem terenu jest przepływająca rzeka Mała Panew i jej dopływy które tworzą malownicze zakola i doliny. Pięknie położone w śród lasów są także jeziora Turawskie Duże, Średnie, Małe i Srebrne oraz liczne powyrobiskowe jeziorka i stawy. Rzeka i jeziora obfitują w różne gatunki ryb takich jak: płoć, leszcz, sandacz i okoń. Jeziora Turawskie stanowią miejsce odpoczynku dla ptaków migrujących, z tego względu zaliczone zostały do ostoi ptactwa wodnego o randze europejskiej.
Na terenie Związku można znaleźć wiele wspaniałych miejsc do wypoczynku i rekreacji, charakteryzujących się szczególnymi walorami przyrodniczymi.
Trasy turystyczne, szlaki rowerowe, możliwość uprawiania turystyki wodnej i konnej, liczne zabytki oraz pomniki przyrody, położone malowniczo wśród lasów i terenów wodnych, stanowią wspaniałe warunki do wypoczynku. Rozwojowi turystyki na terenie Związku sprzyja również stale rozwijająca się sieć hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych.
Gminy Związku mają do zaoferowania nie tylko walory turystyczne, ale również bardzo atrakcyjne miejsca do inwestycji, posiadające doprowadzoną energię, bocznice kolejowe, port żeglugi rzecznej, sieć dróg z niewielką odległością do autostrady, uzbrojenie terenu i co najważniejsze fachowców w różnych zawodach, na czele ze słynnymi w Europie stolarzami wykonującymi piękne i funkcjonalne meble. Warto przyjechać zapraszamy.

Stanisław Mosiala Dyrektor Biura

 

- Gmina Dobrodzień

 

- Gmina Chrząstowice

 

- Gmina Łubniany

 

- Gmina Zębowice

 

- Gmina Turawa

 

 Lista regionów i obiektów polecanych